Oczyszczenie osadow

Wiele przedsiębiorstw stosuje prasy filtracyjne, mogące odwadniać osady, pozostałości poprodukcyjne, zmniejszając ich masę oraz objętość. W przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, w przetwórstwie owoców czy też w przemyśle rybnym powstają duże ilości odpadów, często posiadają wysoką zawartość wody. Prasa filtracyjna jest urządzeniem, które może skutecznie odwadniać osady różnego rodzaju, przykładowo będą to ścieki komunalne, czy też odpady powstające w przemyśle spożywczym. W zależności od typu osadu prasa filtracyjna może usunąć od 20 do 75 % wody. W ten sposób materiał staje się lżejszy, łatwiej go przechowywać czy też skierować do oczyszczenia. Firmy, które chcą zakupić prasy filtracyjne mogą wybrać instalacje dostosowane do określonego typu odpadów. Prasy filtracyjne indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta będą wyposażone w dedykowane tkaniny filtrujące, środki chemiczne, które będą wspomagały filtrację.